>

СВЕТОВНА КУПА ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

СОФИЯ, КАТЕГОРИЯ Б

30 – 31 МАРТ & 1 АПРИЛ 2018

"АРЕНА АРМЕЕЦ"
28-ми март 2018, сряда

Пристигане на делегациите

Настаняване и акредитация в зала "Арена Армеец"

29-ти март 2018, четвъртък

08.00 – 20.00

Тренировки, зала "Арена Армеец"

15.00 – 19.00

19.00 – 19.30

Инструктаж за съдиите

Техническа конференция - Зала за пресконференции в "Арена Армеец"

20.00 - 22.00

Вечеря за съдиите

30-ти март 2018, петък

12.15 – 13.00

Жребий при съдиите, "Арена Армеец"

13.00 – 14.35

Индивидуален многобой Група А – 2 уреда

14.35 – 14.45

Почивка/Прекъсване

14.45 – 16.20

Индивидуален многобой Група В – 2 уреда

16.30 – 17.00

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА СВЕТОВНАТА КУПА

17.00 – 18.35

Индивидуален многобой Група С – 2 уреда

18.35 – 18.45

Почивка/Прекъсване

18.45 – 19.20

Ансамбли | група А | 5 обръча

19.20 – 20.00

Ансамбли | група B | 5 обръча

31-ви март 2018, събота

14.00 – 15.35

Индивидуален многобой Група С – 2 уреда

15.35 – 15.45

Почивка/Прекъсване

15.45 – 17.20

Индивидуален многобой Група A – 2 уреда

17.20 – 17.30

Почивка/Прекъсване

17.30 – 19.05

Индивидуален многобой Група B – 2 уреда

19.05 – 19.15

Почивка/Прекъсване

19.15 – 19.50

Ансамбли | група B |3 топки + 2 въжета

19.50 – 20.30

Ансамбли | група A |3 топки + 2 въжета

20.45 – 21.00

НАГРАЖДАВАНЕ: ИНДИВИДУАЛНО И АНСАМБЛИ

1-ви април, неделя - ФИНАЛИ

14.00 – 15.00

Жребий при съдиите, "Арена Армеец"

15.00 – 15.30

Индивидуално финал обръч 

15.30 – 16.00

Индивидуално финал топка 

16.00 - 16.40

Ансамбли  5 обръча

16.40 – 16.45

Почивка/Прекъсване

16.45 – 17.15

Индивидуално финал бухалки 

17.15 – 17.45

Индивидуално финал лента 

17.45 – 18.25

Ансамбли финал 3 топки + 2 въжета

18.40 – 19.00

НАГРАЖДАВАНЕ СВЕТОВНА КУПА - ФИНАЛИ

- АНСАМБЛИ – 5 ОБРЪЧА

- АНСАМБЛИ –  3 ТОПКИ + 2 ВЪЖЕТА

- ИНДИВИДУАЛНО – ОБРЪЧ, ТОПКА, БУХАЛКИ, ЛЕНТА 

19.15 – 19.45

ГАЛА СПЕКТАКЪЛ И ЗАКРИВАНЕ

21.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ВЕЧЕРЯ

2-ри април, понеделник

Отпътуване на делегациитеFIG RG WORLD CUP SOFIA

B CATEGORY

30 – 31 MARCH & 1 APRIL 2018

ARENA ARMEEC HALL28 march Wednesday

Arrival of the delegations

Accommodation and accreditation at the Arena Armeec

29 march Thursday

08.00 – 20.00

Trainings – Arena Armeec Hall

15.00 – 19.00

19.00 – 19.30

Judges’ Instruction

Orientation meeting - Arena Armeec Hall – CONFERENCE HALL

20.00 - 22.00

 Judges diner

30 march Friday

12.15 – 13.00

Judges’ draw – Arena Armeec Hall – Judges’ room

13.00 – 14.35

Individual – Group A      2 apparatus 

14.35 – 14.45

Break

14.45 – 16.20

Individual – Group B      2 apparatus

16.30 – 17.00

OPENING CEREMONY

17.00 – 18.35

Individual – Group C      2 apparatus 

18.35 – 18.45

Break

18.45 – 19.20

Groups | Group A | 5 hoops 

19.20 – 20.00

Groups | Group B | 5 hoops 

31 march Saturday

14.00 - 15.35

Individual – Group C     2 apparatus

15.35 – 15.45

Break

15.45 – 17.20

Individual – Group A     2 apparatus

17.20 – 17.30

Break

17.30 – 19.05

Individual – Group B     2 apparatus

19.05 – 19.15

Break

19.15 – 19.50

Groups | Group B | 3 balls + 2 ropes

19.50 – 20.30

Groups | Group A | 3 balls + 2 ropes

20.45 – 21.00

AWARDING CEREMONY – WORLD CUP ALL AROUND – INDIVIDUALS AND GROUPS

1 april Sunday – FINALS

14.00 – 15.00

Judges’ draw – Arena Armeec Hall – Judges’ room 

15.00 – 15.30

Individual – HOOP       

15.30 – 16.00

Individual – BALL        

16.00 - 16.40

Groups – 5 Hoops

16.40 – 16.45

Break

16.45 – 17.15

Individual – CLUBS

17.15 – 17.45

Individual – RIBBON

17.45 – 18.25

Groups | 3 balls + 2 ropes

18.40 – 19.00

AWARDING CEREMONY – WORLD CUP FINALS 

- GROUPS – 5 HOOPS

- GROUPS –  3 BALLS + 2 ROPES

- INDIVIDUAL – HOOP, BALL, CLUBS, RIBBON

19.15 – 19.45

GALA AND CLOSING CEREMONY

21.00

Closing dinner

2 april Monday

Departure of the delegations