МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

"SOFIA CUP"

02 – 03 МАЙ 2017

"АРЕНА АРМЕЕЦ"1 май, понеделник

Пристигане на делегациите

Настаняване и акредитация в зала "Арена Армеец"

18.30 – 19.00

Техническа конференция

Зала за пресконференции в "Арена Армеец"

2 май, вторник

07.30 – 12.00

Тренировки, зала "Арена Армеец"

12.00 – 14.00

Обяд

12.30 – 13.30

Жребий при съдиите, "Арена Армеец"

13.30 – 13.45

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР

13.45 – 16.05

Девойки Група А - 4 уреда (1-14)

16.05 – 16.15

Почивка/Прекъсване

16.15 – 18.35

Девойки Група Б - 4 уреда (14-28)

18.35 – 18.45

НАГРАЖДАВАНЕ ДЕВОЙКИ МНОГОБОЙ

18.45 – 19.45

Ансамбли-девойки   10 бухалки (първо изиграване)

19.45 – 19.50

Почивка/Прекъсване

19.50 – 20.40

Жени група А – 2 уреда (1-10)

20.40 – 21.30

Жени група Б – 2 уреда (11-20)

3 май, сряда

10.00 – 11.00

Ансамбли-девойки   10 бухалки (второ изиграване)

11.00 - 11.05

Почивка/Прекъсване

11.05 – 11.55

Жени група Б – 2 уреда (11-20)

11.55 – 12.45

Жени група А – 2 уреда (1-10)

12.45 – 13.00

НАГРАЖДАВАНЕ МНОГОБОЙ: ИНДИВИДУАЛНО И АНСАМБЛИ

13.00 – 15.00

Обяд

15.00 – 16.00

Жребий при съдиите, "Арена Армеец"

16.00 – 16.40

Ансамбли-девойки   10 бухалки (финал)

16.40 – 16.50

НАГРАЖДАВАНЕ АНСАМБЛИ-ДЕВОЙКИ ФИНАЛ

16.50 – 18.20

Девойки-индивидуално (финал) обръч - топка - бухалки - лента

18.20 – 18.25

Почивка/Прекъсване

18.25 – 19.55

Жени-индивидуално (финал) обръч - топка - бухалки - лента

20.00 – 20.15

НАГРАЖДАВАНЕ ДЕВОЙКИ И ЖЕНИ ФИНАЛ


21.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ВЕЧЕРЯ в хотел "Царско село" 

4 май, четвъртък

Отпътуване на делегациитеInternational RG Tournament

"SOFIA CUP"

02 - 03 May 2017

ARENA ARMEEC HALL1 may, monday

Arrival of the delegations

Accommodation and accreditation at the Arena Armeec

18.30 – 19.00

Orientation meeting 

Arena Armeec Hall – CONFERENCE HALL

2 may, tuesday

07.30 – 12.00

Trainings – Arena Armeec Hall

12.00 – 14.00

Lunch at the hotels

12.30 – 13.30

Judges’ draw – Arena Armeec Hall – Judges’ room

13.30 – 13.45

OPENING CEREMONY

13.45 – 16.05

Juniors  Group A -  4 apparatus (1-14)

16.05 – 16.15

Break

16.15 – 18.35

Juniors  Group B -  4 apparatus (14-28)

18.35 – 18.45

AWARDING CEREMONY All AROUND JUNIORS

18.45 – 19.45

Junior Groups 10 clubs (1st rotation)

19.45 – 19.50

Break

19.50 – 20.40

Seniors Group A - 2 apparatus (1-10)

20.40 – 21.30

Seniors Group B - 2 apparatus (11- 20)

3 may, wednesday

10.00 – 11.00

Junior Groups 10 clubs (2nd rotation)

11.00 - 11.05

Break

11.05 – 11.55

Seniors Group B - 2 apparatus (11- 20)

11.55 – 12.45

Seniors Group A - 2 apparatus (1-10)

12.45 – 13.00

AWARDING CEREMONY All AROUND SENIORS AND GROUPS

13.00 – 15.00

Lunch in the hotels

15.00 – 16.00

Judges’ draw – Arena Armeec Hall – Judges’ room

16.00 – 16.40

Junior group final  10 clubs

16.40 – 16.50

AWARDING CEREMONY FINALS JUNIOR GROUPS

16.50 – 18.20

Juniors  final   hoop – ball – clubs - ribbon

18.20 – 18.25

Break

18.25 – 19.55

Seniors final  hoop – ball – clubs - ribbon

20.00 – 20.15

AWARDING CEREMONY FINALS JUNIORS and SENIORS


21.00

CLOSING DINNER – Grand hall “Tzarsko selo” Spa hotel

4 may, thursday

Departure of the delegations