СВЕТОВНА КУПА ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

СОФИЯ, КАТЕГОРИЯ Б

05 – 06 - 07 МАЙ 2017

"АРЕНА АРМЕЕЦ"3 май, сряда

Пристигане на делегациите

Настаняване и акредитация в зала "Арена Армеец"

4 май, четвъртък

08.00 – 17.30

Тренировки, зала "Арена Армеец"

17.30 – 18.30

Техническа конференция

Зала за пресконференции в "Арена Армеец"

19.00 - 21.00

Вечеря за съдиите, голяма зала на хотел "Царско село"

5 май, петък

11.00 – 12.00

Жребий при съдиите, "Арена Армеец"

12.00 – 13.30

Индивидуален многобой Група А – 2 уреда

13.30 – 13.40

Почивка/Прекъсване

13.40 – 15.10

Индивидуален многобой Група В – 2 уреда

15.10 – 16.05

Прекъсване за обяд

16.05 – 16.45

Ансамбли  5 обръча 

16.45 – 17.30

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА СВЕТОВНАТА КУПА

17.30 – 19.00

Индивидуален многобой Група С – 2 уреда

6 май, събота

13.00 – 14.30

Индивидуален многобой Група С – 2 уреда

14.30 – 14.40

Почивка/Прекъсване

14.40 – 16.10

Индивидуален многобой Група В – 2 уреда

16.10 – 16.20

Почивка/Прекъсване

16.20 – 17.50

Индивидуален многобой Група А – 2 уреда

18.00 – 18.40

Ансамбли  2 въжета + 3 топки

18.45 – 19.15

НАГРАЖДАВАНЕ: ИНДИВИДУАЛНО И АНСАМБЛИ

7 май, неделя - ФИНАЛИ

14.00 – 15.00

Жребий при съдиите, "Арена Армеец"

15.00 – 15.30

Индивидуално финал обръч 

15.30 – 16.00

Индивидуално финал топка 

16.00 - 16.40

Ансамбли  5 обръча

16.40 – 16.45

Почивка/Прекъсване

16.45 – 17.15

Индивидуално финал бухалки 

17.15 – 17.45

Индивидуално финал лента 

17.45 – 18.25

Ансамбли финал 2 въжета + 3 топки

18.40 – 19.00

НАГРАЖДАВАНЕ СВЕТОВНА КУПА - ФИНАЛИ

- АНСАМБЛИ – 5 ОБРЪЧА

- АНСАМБЛИ – 2 ВЪЖЕТА + 3 ТОПКИ

- ИНДИВИДУАЛНО – ОБРЪЧ, ТОПКА, БУХАЛКИ, ЛЕНТА 

19.15 – 19.45

ГАЛА СПЕКТАКЪЛ И ЗАКРИВАНЕ

21.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ВЕЧЕРЯ в хотел "МАРИНЕЛА" 

8 май, понеделник

Отпътуване на делегациитеFIG RG WORLD CUP SOFIA

B CATEGORY

05 – 06 - 07 May 2017

ARENA ARMEEC HALL3 MAY 2017 Wednesday

Arrival of the delegations

Accommodation and accreditation at the Arena Armeec

04 MAY 2017 Thursday

08.00 – 17.30

Trainings – Arena Armeec Hall

17.30 – 18.30

Orientation meeting

Arena Armeec Hall – CONFERENCE HALL

19.00 - 21.00

 Judges diner, Grand hall  “Tzarsko selo” hotel

05 MAY 2017 Friday

11.00 – 12.00

Judges’ draw – Arena Armeec Hall – Judges’ room

12.00 – 13.30

Individual – Group A      2 apparatus 

13.30 – 13.40

Break

13.40 – 15.10

Individual – Group B      2 apparatus

15.10 – 16.05

Lunch Break

16.05 – 16.45

Groups   5 hoops 

16.45 – 17.30

OPENING CEREMONY

17.30 – 19.00

Individual – Group C      2 apparatus 

06 MAY 2017 Saturday

13.00 - 14.30

Individual – Group C     2 apparatus

14.30 – 14.40

Break

14.40 – 16.10

Individual – Group B     2 apparatus

16.10 – 16.20

Break

16.20 – 17.50

Individual – Group A     2 apparatus

18.00 – 18.40

Groups  2 ropes + 3 balls

18.45 – 19.15

AWARDING CEREMONY – WORLD CUP ALL AROUND – INDIVIDUALS AND GROUPS

07 MAY 2017 – FINALS Sunday

14.00 – 15.00

Judges’ draw – Arena Armeec Hall – Judges’ room 

15.00 – 15.30

Individual – HOOP       

15.30 – 16.00

Individual – BALL        

16.00 - 16.40

Groups – 5 Hoops

16.40 – 16.45

Break

16.45 – 17.15

Individual – CLUBS

17.15 – 17.45

Individual – RIBBON

17.45 – 18.25

Groups  2 ropes + 3 balls

18.40 – 19.00

AWARDING CEREMONY – WORLD CUP FINALS 

- GROUPS – 5 HOOPS

- GROUPS – 2 ROPES + 3 BALLS

- INDIVIDUAL – HOOP, BALL, CLUBS, RIBBON

19.15 – 19.45

GALA AND CLOSING CEREMONY

21.00

Closing dinner – “Marinela” Hotel

08 MAY 2017 Monday

Departure of the delegations