Процедури по реда на ЗОП

 

НОВО!!! / 24.03.2017 >>> ОТГОВОРИ до потенциалните участници в процедура за възлагане на обществена поръчка

 

08.03.2017

Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт, за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 12 месеца”.

 

 Срок за получаване на оферти:  30.03.2017 г., 17:00 часа
 Дата за отваряне на оферти:  31.03.2017 г., 10:00 часа
 Място за отваряне на оферти:  гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ

 

1/ Решение

2/ Обявление

3/ Документация за участие

4/ Проект на договор

5/ Образци

6/ Образец_2_ ESPD-BG1

 

 •

 

ОБНОВЕНО!

Решение за прекратяване на процедура / 15.02.2017

 

Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация художествена гимнастика при участия в международни състезания”.

 

 Дата за получаване на оферти:  24.01.2017 г., 17:30 часа
 Дата за отваряне на оферти:  25.01.2017 г., 10:00 часа
 Крайна дата за задаване на въпроси:  19.01.2017 г., 17:30 часа

 

1/ Решение

2/ Обявление

3/ Документация за участие

4/ До всички заинтересовани лица