ПДФ Печат Е-мейл

„Имает” - ексклузивен клуб България

 

„Имает” е клуб с идеална цел.

Клубът е част от сдружение БФХГ и е обединение, създадено изцяло в името на развитието на художествената гимнастика в България за повишаване на активността и като обществена отговорност. „Имает” e създаден от председателя на БФХГ Илиана Раева, със съдействието на Управителен съвет на БФХГ. 


Цели:

1. Първостепенна цел е да се засили ролята на високите български постижения в най-красивия спорт като двигател на национално самочувствие и отговорност. Да се популяризира и обнови цялостно обликът на българския спорт пред света чрез лицето на художествената гимнастика.


2. Клубът има за цел да разработва проекти и програми, които да бъдат предоставени на БФХГ, да са изцяло в принос и да оказват положително влияние за развитието на българската художествена гимнастика.


3. Мероприятията, организирани от клуб "Имает" към Сдружение БФХГ, са в подкрепа на млади таланти, национални отбори в художествената гимнастика и да им дават поле за изява и шанс за развитие.


4. Да се насърчава развитието и дейността на българската художествена гимнастика чрез съвети, информация и помощ.


5. „Имает” си поставя за цел да е най-голямата и ефективна организация в служба на художествената гимнастика с членове от всякаква националност, религиозна и политическа принадлежност.


6. Ексклузивният клуб има за цел да обединява  реномирани български фирми и деятели, водени от желанието да допринесат с усилия, идеи и средства развитието на българската художествена гимнастика.


Мисия


   Художествената гимнастика е спорт, граничещ с изкуство, който изгражда национална гордост, естетичен усет и силна воля.  Това са устоите, които крепят  духа и водят към личностно развитие. Ние вярваме в силата и влиянието на нашия грациозен спорт в национален и световен мащаб! Той обогатява и облагородява хората и ги прави  социално ангажирани. Най-важната грижа на клуба е да популяризира художествената гимнастика, което ще подпомогне развитието на ценностната система на младото поколение, както и самочувствието на нацията. 


Мото

"Видимото изящество е невидимата отдаденост!" Дейност

1. Клубът популяризира, подпомага и насърчава развитието на художествената гимнастика.Той подкрепя националните и международните турнири, обществените прояви, както и визията на спорта в социалния живот. 
 
2. Клуб „Имает” подпомага масовия спорт и високото спортно майсторство в художествената гимнастика.

3. Клуб "Имает" ще подпомага подготовката и медицинското възстановяване на националните състезателки, материалната база и провеждането на международни и национални семинари за подобряване квалификацията на кадрите.

  
4. Клуб "Имает" ще бъде в помощ за осъществяването на тренировъчния процес на състезателките от всички национални гарнитури.


Партньори

В тежките времена на криза, в които се налага да оцелява спортът, художествената гимнастика не би успяла без своите партньори.
Идеята е да обединим всички  посланици на силната воля с изявена дарба и готовност за подкрепа на българския талант. За нас ще бъде чест тези, които разчитат на своите знания, качества, предприемачески и уникални умения и постижения, с висока ценностна система, да бъдат част от клуб „Имает”.  Членовете на „Имает” ще са тези, които притежават  високо ниво на професионализъм, всеотдайност и ще са вдъхновителите за бъдещите успехи на художествената гимнастика. 


Критерии за членство

1. Да има добра репутация и авторитет сред широката общественост.

2. Да има доказано високо професионално равнище в своето поприще.

3. Личности с утвърдено социално положение и имидж в обществото.

Нашите партньори са част от нашето вдъхновение и бъдещи успехи.

 

 

logo banner