Новини съдийски правилник
Съдииска комисия - Новини

Лозана, Швейцария

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

 

 

4.2.1: Поставянето на резервен уред около терена е разрешено: Снимки на резервни уреди

 

 • Гимнастичката може да използва максималния брой поставени около терена резервни уреди с всички приложими за това наказания. (Пример: Организационният комитет е поставил три обръча около терена, както е показано на снимката по-горе: гимнастичката може да използва и трите, ако се налага).

 

 

 

 

1.1.1.    Трудностите с тяло са валидни, ако са изпълнени:

 • С минимум 1 технически елемент специфичен за всеки уред от Основните и/или Други технически групи с уреда по време на изолирана трудност или всеки един компонент съставящ трудност с множество форми (пируети) или смесена трудност.

 

За ротация „Фуете”: тъй като фуетето е една трудност е достатъчен само 1 технически елемент с уреда (не за всяка отделна ротация), но да се внимава уреда да не остане статичен. #1.3.4 « Статичен уред. »

 

1.3. Основни и Други Технически Групи с Уреда

 • Описание във официалния фиш:
 1. oВсеки елемент с уреда (Основна или Друга група) да се описва с Трудността
 2. oСамо Основната техническа група с уреда да се описва с танцовите стъпки
 3. oЕлементи от Основните технически групи с уредите, които се използват за междинни връзки и не се изпълняват с Трудност с тяло, Комбинация от танцови стъпки или Майсторство, не се описват във фиша.
 • Оценяване на 50% преобладаване на Основните техн.групи
 1. oПреди началото на съчетанието, съдията преброява, колко елемента от Основната техническа група са описани във фиша и сравнява броя им с общия брой елементи (тези които се изпълняват с Трудност с тяло, Комбинации от танцови стъпки, Майсторство или ДЕР – които се зачитат, като изхвърляния (Други).
 2. o50%, защото не е изпълнен според изискванията (минимум 3 ротации около дланта)

По време на оценяването, съдиите не зачитат тези елементи, които не са изпълнени според определението им в Таблица 1.3.1. (в случай на грешка за Изпълнение елемента се зачита, като съставна част от 50% основни технически групи, но се наказва за Изпълнение). Пример: гимнастичката декларира Обръч (серия от 3 ротации около дланта), но изпълнява само 2. Този елемент от основна техническа група с обръч не се зачита, като част от

 

 1. oВиж – официалните фишове - примери

Асиметричните движения на 2те бухалки, трябва да са различни по   форма           или амплитуда и по работна равнина или посока.

Асиметричните движения, трябва да се изпълняват с различни движения на всяка една бухалка (форма или амплитуда и работна равнина или посока). Последователни малки кръгчета или такива изпълнени в различни посоки, не се зачитат за асиметрични движения, защото имат еднаква форма и амплитуда.

Асиметричните изхвърляния могат да се изпълнят с 1 или 2 ръце едновременно. Движението на двете бухалки по време на полета, трябва да има различна форма или амплитуда (едната по-високо от другата) или различна равнина или посока.

1.3.3. Неустойчиво равновесие на уредите:

 • Уредите се държат без помощта на дланта/дланите, върху малка площ от част от тялото (врат, стъпало, обратната страна на дланта) или при сложна връзка между тялото и уреда, при която възниква риск за изпускане на уреда (включително топка върху отворена длан по време на Трудност с ротация).

 

По време на Ротации с множество форми държането на топката в отворена длан на дясната ръка през първата ротация със смяна в лявата ръка през втората ротация, се счита за 2 различни позиции в неустойчиво равновесие.

1.4.1.    Стойността на динамичните елементи с ротация () може да се увеличава при следните условия:

 • Вида на изхвърлянето (всяко изхвърляне, трябва да е различно по вид)

В случай на повторение на критерий изпълнен по идентичен начин по време на едно и също изхвърляне, повтореният критерий не се зачита. Пример: Изхвърляне с крак по време на колело (без ръце, извън зрително поле); изхвърляне с крак по време на колело, със завъртане около диаметралната ос: еднакви критерии, но изпълнени с различен вид изхвърляне.

Пример с лента: Изхвърляне с крак по време на кълбо (без ръце, извън зрително поле) и втори път по време на колело: един и същ вид изхвърляне с еднакви критерии, вторият път не се зачитат.

 

1.5.1. Скок кълбо: Широк скок с наклон на трупа напред, последван незабавно от едно или повече кълбета е валиден за ДЕР    (Динамичен Елемент с Ротация).

Широк скок + кълбо (1 ротация) с добавен критерий смяна на нивото: (една смяна от полет до пода).

 

1.6.1

 • Всяка комбинация от елементи от Майсторство с уреда, трябва да е различна: Основните групи могат да се повтарят; Другите технически групи могат да се използват само по един път. За Другите технически групи (Боравене с уредите), всеки един от елементите описани, като боравене с уреда могат да се използват само по един път: Осморка с широко амплитудно движение на тялото (без топка); големи кръгове; предаване на уредите около част от тялото или под крака/краката; навиване (въже и лента), тупкане (отбиване) (без топка), и т.н.

 

1.8 За всяка изпълнена и не декларирана Трудност в официалния фиш (с изключение на тези с ротация със стойност 0.10т. използвани в ДЕР и/или в Майсторство)

 

1.9.1.2. За скокове, които нямат в базата си ротация, кръгова позиция или наклон на трупа: ротация на повече от 1800 или кръгова позиция +0.10 или наклон +0.20. В тези случаи следните символи, трябва да се добавят към символа на дадения скок: ротация 1800:, кръгова позиция , наклон .

Ротация означава, ротация на трупа или на цялото тяло.

 

 

 

1.1.2.7


АНСАМБЪЛ :


1.1.2.7

Забележка: В допълнение към критериите по-горе, възможно е да се използват и критериите включени в 1.4.4. и 1.6.3. (индивидуално).

 

Не е валидно за ротация с тяло (от 1.6.3) за Ансамблите, защото при ансамбъла ротациите могат да се изпълняват само „по време на полета на уредите”, както е описано в 1.1.2.7

 

С ротация на тялото

 

1.6 Липса на Основна техническа група с уреда (50% не са задължителни) или група движения с тяло

Не е задължително и 5те гимнастички да изпълняват техническите групи с уред или тяло за да се счита, че присъстват в композицията.

 

 

Превод:

Росина Атанасова