Решения първо заседание СК
Съдииска комисия - Новини

Уважаеми колежки,

Първото редовно заседание на новоизбраната Съдийска комисия се проведе на 28 ноември 2012 год.

 

Присъстваха Краси Филипова, Росина Атанасова, Камелия Игнатова, Нина Алексиева, Анна Бошева, Филипа Филипова, Даниела Велчева, Силвия Стойнева, Наташа Койчева, Мария Тодорова, Антоанета Терзиева, Марина Грозданова, Деспа Кателиева, Анастасия Генова, Таня Бояджиева.

 

За Председател бяха подадени две кандидатури:


С единадесет (11) гласа ЗА“ бе избрана Красимира

Филипова , а Камелия Игнатова получи четири (4) гласа.

 

Комисията избра за секретар Росина Атанасова, за протоколчик

Марина Грозданова.

 

На първото заседание беше утвърдена съдийска комисия от неутрални съдии, за провеждане на селекция за Национален отбор

ансамбъл жени в състав:

 

Красимира Филипова Деспа Кателиева Таня Бояджиева Марина Грозданова

Ина Ананиева старши треньор на НО ансамбъл жени

 

Комисията насрочи съдийския семинар за зона Запад“ за 13-14

януари 2013 год. в София