Първо заседание ТК
Треньорска комисия - Новини

Уважаеми колежки,

 

На 26 ноември 2012 год. се състоя първото редовно заседание на новоизбраната Треньорска комисия.

 

Присъстваха Силвия Митева, Ина Ананиева, Ирина Чернева, Рада Вражева, Здравка Саздова, Светлана Юриевна, Петя Петкова, Десислава Минева, Теодора Стоянова, Виктория Данова, Елена Симеонова, Жоржета Атанасова, Марияна Памукова. Отсъстваха Мариела Пашалиева и Валентина Симеонова, които са извън страната.

 

За Председател на комисията единодушно бе избрана

 

Силвия Митева.

 

На първото заседание бяха приети следните документи:

 

План за работа на комисията за 2013 год. Наредба Държавен Спортен Календар 2013 год. Разпределение на членовете на комисията по спортни клубове.