ИНФОРМАЦИЯ РЕШЕНИЯ УС на БФХГ
Управителен Съвет - Новини

 

На заседание на УС на БФХГ на 29 януари 2013 год. бяха взети решения и направени уточнения в различни документи на федерацията.

 

След бурни дискусии бе утвърден новия Статут на съдията, който влиза в сила от тази година, и по който ще се извърши категоризирането и картотекирането на съдиите в България за

2013 год.

 

Утвърден бе НО индивидуално жени за 2013 год.

 

Име Фамилия

Клуб

тотал

1

Мария Матева

СК"Олимпия 74"

63.850

2

Кристина Ташева

СК "Академик "

63.200

3

Симона Дянкова

СК "Чар ДКС"

58.800

4

Невяна Владинова

СКевски"

57.650

5

Анастасия Киссе

СКевски Илиана"

57.550

6

Сара Стайкова

СК "Лс Триадица"

57.500

7

Биляна Проданова

СК"ЦСКА"

56.250

8

Радина Филипова

СК "Чар ДКС"

54.550

9

Румяна Георгиева

СК "Славия"

53.650

10

Катрин Тасева

СКевски"

52.400

11

Симона Недялкова

СКевски Илиана"

48.600

12

Симона Иванова

СК "Грация"

48.550

13

Женина Трашлиева

СК "Черноморец"

48.500

14

Силвия Митева

СКевски Илиана"

По право


Прието бе предложението на г-жа Раева да се назначи Главен треньор, на НО индивидуално жени. Тя информира УС, че е предложила на Ефросина Ангелова да заеме тази длъжност. Ефросина Ангелова пристига в България на 12.02.2013 год., за да се запознае отблизо със състава на НО, личните треньори и условията за работа, след което ще даде окончателен отговор дали приема поста Главен треньор.

 

След утвърждаването на състава, Биляна Проданова информира   официално БФХГ, че се   оттегля по   собствено желание от НО. Това бе потвърдено и от СК ЦСКА.

 

За членове на БФХГ бяха утвърдени два нови спортни клуба

Лазур Бургас и „Гълъбовогр. Гълъбово.

 

Поради съвпадение на датите за избори и провеждане на матури бе прието предложението на Треньорската комисия за корекция в:

 

  • ДСК ДП Деца“01 - 04. 07. 2013 год. в град Велико

Търново.

  • ПЪР ВИ ЕТА П НА ДЪР ЖАВН ИТ Е ПЪР В ЕНС ТВА

 

 

 

No

Състезание

Дата

Място

Организатор

1

Първи   етап   ДП

А   кат.     ДМВ, ДСВ, Жени

11-

12.05.2013г.

 

 

13-

14.05.2013г.

 

 

13-

14.05.2013г.

Гр. София

 

 

 

гр. Велико

Търново

 

 

 

гр. Пловдив

БФХГ

Академик

 

 

БФХГ

СК „Етър Елит”

 

 

БФХГ

СК ”Тракия

2

Първи   етап   ДП

Б кат. ДМВ, ДСВ, Жени

06-

07.06.2013г.

 

 

06-

07.06.2013г.

 

 

08-

09.06.2013г.

гр. Търговище

 

гр. Пазарджик грофия

БФХГ

СК Алегро

 

 

БФХГ

СК „Диляна

 

 

БФХГ

Левски


 

3

Първи етап ДП-

Деца   А   и   Б

кат.

26-

27.06.2013г.

 

 

26-

27.06.2013г.

 

 

26-

27.06.2013г.

гр. Плевен

 

 

 

гр. Стара

Загора

 

 

 

гр. София

БФХГ

СК „Елегант

 

 

БФХГ

СК Берое”

 

 

БФХГ

Лс. Илиана“

 

 

  • Контролни   на   НО   индивидуално   жени,   което   бе предвиденото за 23.05.2013 г. се премества на 25.05.2013 г.

 

В НАРЕДБА ДСК 2013 год. бе добавено уточнение към

 

Гл. ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ЗАЯВКИ Чл.13. Състезателки, членове на Националните отбори Жени и Девойки ИНДИВИДУАЛНО, участват само в състезания категория „Елит

 

Поради допълнителна селекция за ДСВ на състезателката Дария Узун /не взела участие в редовната селекция по здравословни причини/ и получен от нея резултат, квалифициращ я за ДП „Елит, УС взе следните решения:

 

  • Броя на квалифицираните състезателки ДСВ за ДП кат.Елит“ се запазва както е указан в Наредба ДСК 2013 год./ 25 гимнастички/
  • Квалифицираната на 25 място Яна Попова /“ЛсТриадица/

отпада, а се включва Дария Узун /“ЛсТриадица“/.

 

Госпожа Илиана Раева информира УС за изявеното от Симона Пейчева желание да възобнови състезателната си дейност. По този повод УС реши да допусне участието на С. Пейчева в ДП

„Елит“ 2013 год. в класирането. Поради тази причина броя на участващите във възраст жени се увеличава на 21. УС потвърди също, че не може да бъде допуснато нарушение на утвърдения Регламент за НО 2013 год., което не дава възможност С. Пейчева да се включи в контролните за НО, през настоящата година.

 

 

 

 

 

 

БФХГ