Първо ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФХГ
Управителен Съвет - Новини

 

На 30.11.2012 год. се проведе заседание на новия УС на БФХГ. Присъстваха всички членове, с изключение на г-жа М. Гигова, ангажирана с

провеждането на международен съдийски семинар в Москва.

 

С кратко приветствие , пожелания за успех и призив за отговорност и морал към членовете на УС на БФХГ Г-жа И. Раева откри заседанието.

 

УС на БФХГ взе следните решения:

 

 • Приета бе предложената от г-жа Раева стратегия за развитие на българската художествена гимнастика, с препоръка за оформяне като официален документ на БФХГ.
 • Утвърдени бяха Председателите на Съдийската комисия г-жа

Красимира Филипова и Треньорската комисия – г-жа Силвия

Дивчева-Митева

 • Утвърдени бяха съставите на Консултативните съвети към Треньорската и Съдийската комисии. Целта на Консултативните съвети е поширок кръг от специалисти да обсъждат и предлагат идеи и мнения по важни за развитието на художествената гимнастика проблеми. Те няма да имат вмешателство при взимане на решения от Съдийската и Треньорската комисии, а ще участват при изготвянето на различни документи като Единна програма за методика на обучението, Регламенти и правила за Национални отбори и др.

 

 

К он султативен съвет към Треньо рската комисия:

1. Проф. Татяна Янчева

2. Гюрка Ганчева

3. Мария Гатева

4. Нешка Робева

5. Наталия Моравенова

6. Райна Афионлиева


7. Елизабет Колева

8. Д Мариела Сиракова

9. Гюрга Недялкова

10.Мариета Дукова

11.Савина Ганчева

12.Силвия Митева -Председател Треньорска комисия

 

 

К он султативен съвет към Съдийската к омисия:

1. Мария Петрова

2. Мария Гигова

3. Светлана Куюмджиева

4. Мария Кънчева

5. Красимира Филипова - Председател Съдийска комисия

 

 

 • Утвърдени бяха и Комисия Масов спорт, и Медицинска комисия

 

 

К омисия Масов спорт:

 

 

 

1. Антоанета Терзиева

 

2. Блага Шишкова

 

3.Мариола Спасова

 

4.Лили Николова

 

5.Росица Александрова

 

6.Теодора Стоянова

 

7. Виктория Данова

 

Медицинска комисия:

 

1.Д-р Мариела Сиракова

 

2.Д-р Иван Василев

 

3.Д-р Камен Михов


4.Д-р Силвия Паскалева

 

5.Д-р Михаел Кьолеан

 

 • Предстои да бъдат утвърдени и нови комисии:

o Дисциплинарна

o Научна

o Арбитражна

o Финансова

 • Председателя на БФХГ И. Раева пое ангажимент да подсигури таксата в размер на 400 лв. за всички членове на Съдийската комисия за Международен съдийски курс по предложение на Председателя на Съдийската комисия г-жа Красимира Филипова. Международния съдийски курс ще се проведе в София 18-22.01.2013 год.
 • Утвърден бе план за работа на УС за 2013 год.
 • По предложение на И. Раева се взе решение за възраждане на известни

Международни Турнири в България:

o МТ Жулиета Шишманова

o МТ Огърлицата на Десислава“

o МТ „Царица Маргарита“

o МТ Златен обръч

 

Ще бъдат подпомагани и Международни турнири на клубно ниво:

 

 • МТ „Мемориал 78
 • МТ „Маргарита Рангелова“
 • МТ Кюстендилско лято“
 • МТ Руми и Албена“

 

 

Илиана Раева                                                                   Изготвил: Председател БФХГ                                                                                              Деспа Кателиева